Arkkipiispa Leo: ”Kirkon johtamisjärjestelmä ei kaikilta osin ole riittävän selkeä”

27. toukokuuta 2020, Toimitukselta