Lyhyet

Tytti Yli-Viikarille sakkotuomio virkarikoksista

28.1.2022

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi tänään Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kavalluksesta. Yli-Viikari sai 80 päiväsakkoa, mikä hänen nykyisillä tuloillaan merkitsee 1 680 euron summaa. Syyttäjä oli vaatinut hänelle useiden kuukausien ehdollista vankeustuomiota. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa hovioikeuteen.

Long Play seurasi joulukuussa Yli-Viikarin kolmipäiväisen oikeudenkäynnin alusta loppuun ja kertoi sen vaiheista pitkässä jutussa ”Nyt puhuu Tytti Yli-Viikari”. (Juttu on nyt ilmaiseksi luettavissa myös niille, jotka eivät ole Long Playn tilaajia.)

Käräjillä käsiteltiin kahta eri asiaa. Syyte virka-aseman väärinkäyttämisestä tuli sopimuksesta, jonka Yli-Viikari oli tehnyt erään alaisensa kanssa. Sopimuksessa VTV:n ylitarkastaja vapautettiin työvelvoitteista, mutta hänen palkanmaksuaan jatkettiin lähes kahden vuoden ajan. Yli-Viikarin puolustus vetosi siihen, että ylitarkastaja ei ollut suoriutunut töistään vuosikausiin ja hänestä haluttiin päästä eroon.

Käräjäoikeus katsoi, että sopimus oli lainvastainen ja ”ylitti selkeästi harkintavallan rajat”. Tuomiossa todetaan, että ”ylitarkastajaan ei ollut haluttu kohdistaa lainmukaisia virkamiesoikeudellisia tai työnjohdollisia taikka työtä ohjaavia, esimiesten aikaa vaativia toimia”. Myös sopimuksen valmistellut VTV:n hallintojohtaja Mikko Koiranen tuomittiin virka-aseman väärinkäyttämisestä. Hän sai 30 päiväsakkoa.

Syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kavalluksesta koskivat Yli-Viikarin Finnair Plus -pisteiden käyttöä. Työssään huomattavan paljon matkustanut Yli-Viikari oli käyttänyt virkamatkoiltaan kertyneitä bonuspisteitä omiin yksityismatkoihinsa. Yli-Viikari oli maksanut Finnair Plus -pisteillään yhteensä 16 lentoa, suurimman osan niistä omille lapsilleen.

Käräjäoikeus katsoi Yli-Viikarin syyllistyneen kavallukseen. Tuomiossa todetaan, että virkamies ei saa käyttää virkamatkoista kertyneitä bonuspisteitä ja asiakasetuja omiin tarkoituksiinsa. Se kielletään sekä valtion matkustussäännössä että VTV:n omissa ohjeissa ja määräyksissä.

Yli-Viikari tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 4 528 euroa. Lisäksi hän joutuu maksamaan VTV:n tuhansien eurojen oikeudenkäyntikulut – 5 200 euroa yhteisvastuullisesti Mikko Koirasen kanssa ja toiset 5 200 euroa yksin. Yli-Viikarin omat oikeudenkäyntikulut olivat yli 60 000 euroa, ja myös ne jäävät hänen maksettavaksi.

Yli-Viikari toimi VTV:n pääjohtajana vuosina 2016–2021. Pääjohtajakautensa loppupuolella hän oli paljon lehtiotsikoissa matkustelunsa ja rahankäyttönsä vuoksi. Hänet irtisanottiin pääjohtajan virasta eduskunnan täysistunnossa kesällä 2021. Päätös oli yksimielinen. Eduskunta katsoi, että luottamus Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia pääjohtajana oli romahtanut hänen toimintansa vuoksi. Yli-Viikari on valittanut irtisanomisesta Helsingin hallinto-oikeuteen.

Yli-Viikari kuitenkin säilytti aiemman ylijohtajan virkansa. (Hänet oli nimitetty VTV:n pääjohtajaksi viisivuotiskaudeksi, mutta ylijohtajan virka on vakinainen.) Oikeudenkäynnissä syyyttäjä vaati Yli-Viikarin viraltapanoa myös ylijohtajan virasta, jos hänet tuomitaan vankeusrangaistukseen. Yli-Viikarin saama sakkotuomio merkitsee sitä, että Yli-Viikarin on periaatteessa mahdollista palata VTV:n ylijohtajaksi. Hän on aiemmin julkisuudessa ilmoittanut haluavansa tehdä niin.