Lyhyet

Neljä vuosikymmentä, 3 500 puhetta, yksi lehtijuttu – kaikki Zyskowiczin sanomiset nyt yhdessä paketissa!

20.12.2019

Long Playn seuraava juttu "Mitä mietit, Ben Zyskowicz?” ilmestyy sunnuntaina 22. joulukuuta. Sen kirjoittaja Ilkka Karisto luki kaiken, mitä kokoomuksen kansanedustaja Zyskowicz on ikinä sanonut eduskunnan täysistunnossa.

Ilkka, mistä sait idean lukea kaikki Ben Zyskowiczin puheenvuorot 40 vuoden ajalta?

”Katselin alkusyksystä tv-lähetyksiä Britannian parlamentin kiihkeistä Brexit-keskusteluista ja samaan aikaan ihastelin ja kauhistelin sanankäyttöä. Samoihin aikoihin Suomessa kirjoiteltiin, että keskustelun taso eduskunnassa on romahtanut ja nykyiset kansanedustajat puhuvat ilkeästi ja usein toistensa päälle. Sitä kautta aloin miettiä eduskunnan keskustelukulttuuria, ja mieleen pompahti Zyskowicz, joka on istunut eduskunnassa iäisyyden ja joka tunnetaan nimenomaan ärhäkkänä väittelijänä.”

Mitä merkitystä Zyskowiczin puheilla on?

”Hän on ollut pitkään Suomen keskeisimpiä poliittisia vaikuttajia ja ollut päättämässä likipitäen kaikesta, mistä valtakunnan politiikasta on päätetty vuodesta 1979 lähtien. 
Ahkerana ja taitavana väittelijänä Zyskowicz on vaikuttanut paljon siihen, mistä asioista politiikassa ja yhteiskunnassa yleisemminkin puhutaan ja miten. Juttuni laajempi kehys onkin se, miten Suomi ja suomalainen politiikka ovat viimeisten 40 vuoden aikana muuttuneet.”

Minkälaista politiikkaa Zyskowicz ajaa?

”Zyskowicz ajattelee asioita kansantalouden kantilta. Tämä näkyy eritoten, kun puhutaan työstä ja sosiaalipolitiikasta. Kokoomukselle hän on ollut tärkeä talouspoliittisen linjan tulkkina, koska hän osaa pukea koukeroiset asiat helposti ymmärrettävään ja hauskaan muotoon. Lisäksi Zyskowiczilla on ollut lukuisia omia taistelujaan, joista osan hän on voittanut, osan hävinnyt. Ne koskevat esimerkiksi perusturvaa, perustuslain tulkintaa ja entisiä taistolaisia. 2000-luvun aikana hän on ollut aktiivinen maahanmuuttokeskustelussa, ja hänen linjansa on ollut aika lähellä perussuomalaisten näkemyksiä.”

Miten eduskunnan keskustelutyyli on 40 vuodessa muuttunut?

”1980-luvun keskustelut olivat usein tempoltaan nykyistä verkkaisempia ja ehkä jollain tapaa sivistyneempiä. Kun eduskunnassa vuonna 1982 käsiteltiin erästä välikysymystä, oppositiossa istunut Zyskowicz keskittyi puheenvuorossaan analysoimaan välikysymyksen perimmäistä tarkoitusta ja siteerasi pitkiä pätkiä oikeustieteen lisensiaatin Kari Joutsamon teoksesta ”Välikysymys parlamentarismin ilmentäjänä Suomessa”. On vaikea kuvitella tuollaista debattia nykyiseen eduskuntaan. Tämän viikon välikysymyskeskustelussa Zyskowicz piti yhden lyhyen puheenvuoron ja huusi 21 piikikästä välihuutoa: ”Ruotsi ei ole oikeusvaltio!” hän kajautti aina, kun hallituspuolueiden edustajat vetosivat siihen, että oikeusvaltioperiaate velvoittaa Suomea kotiuttamaan al-Holin leirillä olevat suomalaiset. 
Toisaalta eduskunnassa on aina osattu polemisoida ja sivaltaa. Esimerkiksi siinä istunnossa, jossa Zyskowicz piti aivan ensimmäisen puheensa vuonna 1979, Smp:n Veikko Vennamo syytti hallitusta mielivallasta ja laittomuuksista.” 

Mikä yllätti sinut juttua tehdessä?

”Ensinnäkin joidenkin nykyisin esillä olevien teemojen ja keskustelujen pitkät juuret. Esimerkiksi kauppojen aukioloaikojen vapauttamista Zyskowicz ajoi jo 1980-luvulla. Samoihin aikoihin hän osallistui keskusteluun Raha-automaattiyhdistyksen jakamien rahavirtojen valvonnan ongelmista, ja siitähän on kohistu tänäkin vuonna. 
Toiseksi se, että puolueiden sisälläkin on ollut aina melko suuria ristiriitoja ja mielipide-eroja. Vaikka Zyskowiczin asema kokoomuksessa on ollut jo vuosikymmenten ajan hyvin vahva, hänkin on jäänyt joissain kysymyksissä näkemyksineen yksin.
Ja kolmanneksi: En ollut tajunnut, kuinka jäätävät välit kokoomuksella ja keskustalla oli 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Zyskowicz ja Mauri Pekkarinen ottivat jatkuvasti tulisesti yhteen, ja niissä väittelyssä näkyivät hyvin puolueiden erot suhtautumisessa esimerkiksi perusturvaan, verotukseen ja aluepolitiikkaan. Välillä vinoilu oli aika monikerroksista. Näin Zyskowicz vuonna 1999: ”Edustaja Pekkarinen sanoi, että kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa ei oltu huolestuneita alueellisen kehityksen tasapainoisuudesta. Edustaja Pekkarinen ilmeisesti oli siinä vaiheessa puhelimessa, kun puhuin, tai sitten en osannut värisyttää ääntäni puhuessani samalla tavalla kuin edustaja Pekkarinen, kun hän ei huomannut puheenvuorossani pitkää osuutta, jossa nimenomaan tähän asiaan kiinnitettiin huomiota.” 

Miten käsityksesi Zyskowiczista muuttui juttua tehdessä?

”Hän on ollut ehkä vielä ovelampi ja hauskempi puhuja kuin otaksuin. Olipa puheiden sisällöstä mitä mieltä hyvänsä, on hyvä, että eduskunnassa on myös Zyskowiczin kaltaisia ihmisiä, jotka osaavat puhua politiikan sisällöistä ymmärrettävästi ja nokkelasti. Minun on ylipäänsä vaikea ajatella suomalaista politiikkaa ilman Ben Zyskowiczia.”

Lue Ilkka Kariston juttu "Mitä mietit, Ben Zyskowicz?" täällä.