Lyhyet

EU:n ehdotus voi mullistaa Suomen turvapaikkapolitiikan

3.6.2021

Komission ehdotuksessa vain alle 12-vuotiaat turvapaikanhakijat määriteltäisiin lapsiksi. Suomen pakolaisavun Katja Mannerström epäilee, että taustalla on pelko Eurooppaan saapuvia nuoria miehiä kohtaan.

Suomen turvapaikkakäytännöt muuttuvat täysin, jos EU:n komission valmistelema ehdotus uudesta maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksesta hyväksytään sellaisenaan.  
Sopimuksessa ehdotetaan, että EU:n turvallisiksi luokittelemista maista tulevia ihmisiä ei enää tarvitsisi ohjata tavalliseen turvapaikanhakuprosessiin, vaan heidän asiansa voitaisiin hoitaa rajalla pikakäsittelynä. Uutta käytäntöä kutsutaan rajamenettelyksi. 
Käännytettäväksi määrätyt voitaisiin laittaa säilöön odottamaan karkotusta. Tämä tarkoittaisi, että Suomen pitäisi perustaa rajansa tuntumaan säilöjä, joissa turvapaikanhakijoita voitaisiin pitää jopa puolen vuoden ajan.
”Ihmisten vapautta rajoitettaisiin huomattavasti”, Suomen pakolaisavun yhteiskuntasuhdepäällikkö Katja Mannerström sanoo. 
Tällä hetkellä Suomen rajalla turvapaikkaa hakevat ihmiset voivat jatkaa matkaansa vastaanottokeskukseen omin päin.
Mannerströmin mukaan jokaisen ihmisen oikeus turvapaikkaan pitäisi tutkia yksilöllisesti. Perusteita pakolaisasemaan on paljon, eikä päätöksen pitäisi koskaan perustua kansalaisuuteen. 
”Emme voi sanoa, että kaikki iranilaiset ovat vainon kohteita. Meidän on tutkittava, ketkä ovat.”
Komission valmistelema sopimusluonnos on parhaillaan Euroopan parlamentin käsittelyssä. Suomen pakolaisavun lisäksi esimerkiksi Human Rights Watch ja Amnesty International ovat arvostelleet sitä. Sopimuksen läpimeno esitetyssä muodossa on epävarmaa.
Mutta turvapaikkapolitiikka saattaa kiristyä myös toista kautta. Helsingin Sanomat uutisoi tänään Tanskan parlamentin hyväksyneen lain, joka mahdollistaa turvapaikan­hakijoiden lennättämisen EU-alueen ulkopuolisiin keskuksiin odottamaan hakemusten käsittelyä. "Uhkana on, että Tanska käynnistää dominoilmiön, jossa muut Euroopan ja lähialueen maat alkavat etsiä mahdollisuuksia rajoittaa pakolaisten oikeuksia maaperällään", YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n edustaja Henrik Nordentoft sanoi uutistoimisto Ritzaun haastattelussa, jota HS lainasi uutisessaan.

SOPIMUSLUONNOKSESSA EHDOTETAAN uutta solidaarisuusmallia. Jos Eurooppaan tulisi  turvapaikanhakijoita kerralla suuri määrä kuten vuonna 2015, kaikkien jäsenmaiden olisi joko vastaanotettava ihmisiä tai kompensoitava osallistumattomuutensa muilla tavoin, kuten hoitamalla ihmisten palautuksia. 
”Periaatteessa Suomen valtio voisi päättää, ettei Suomi ota lainkaan turvapaikanhakijoita sisäisten siirtojen kautta, vaan perustaa säilöjä ja pyrkii palauttamaan mahdollisimman paljon ihmisiä”, sanoo Katja Mannerström Suomen Pakolaisavusta. 
Isojen ihmismäärien palauttaminen edellyttäisi hyviä suhteita niihin Afrikan ja Lähi-idän maihin, joihin ihmisiä palautettaisiin. Näiden niin sanottujen kauttakulkumaiden ja kolmansien maiden kanssa tehtävät sopimukset olisivat samankaltaisia kuin EU:n nykyinen sopimus Turkin kanssa.
Erona kuitenkin olisi, etteivät sopimuskumppanit ole tasavertaisia keskenään, vaan kehitysyhteistyökumppaneita. Käytännössä EU:n myöntämät kehitysyhteistyövarat sidottaisiin maiden halukkuuteen vastaanottaa palautettavia ihmisiä.
”EU tekisi kehitysavusta ehdollista”, Mannerström sanoo. ”Se on kiristämistä.”

ENITEN ARVOSTELUA komission ehdotuksessa on herättänyt kohta, jonka mukaan vain alle 12-vuotiaat turvapaikanhakijat määriteltäisiin lapsiksi.
Uudessa rajamenettelyssä toisistaan erilleen voisivat joutua esimerkiksi sisarukset, joista toinen on 12-vuotias ja toinen 13-vuotias: turvalliseksi luokitellusta maasta tuleva 13-vuotias voisi joutua säilöön.
”Se on paitsi YK:n lastenoikeuksien vastaista, myös kaiken järjen vastaista”, Mannerström sanoo. ”Oma tulkintani on, että komissiossa pelätään Eurooppaan saapuvia nuoria miehiä. Heitä ei haluta tänne. Siksi on tehty tällainen moraalisesti kyseenalainen poliittinen päätös.”
Long Play kysyi sähköpostitse kaikilta suomalaisilta europarlamentaarikoilta, mitä mieltä he ovat siitä, että yli 12-vuotiaat lapset voivat joutua rajamenettelyyn. Kyselyyn vastasivat kaikki muut mepit paitsi Petri Sarvamaa (kok.) ja Mauri Pekkarinen (kesk.). Rajamenettelyn ulottamista lapsiin kannattivat vain  perussuomalaisten  Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen.

SUOMEN PAKOLAISAVUN Katja Mannerström näkee uudessa maahanmuuttosopimuksessa myös hyviä puolia. Tarkoitus on esimerkiksi tehostaa perusoikeuksien valvontaa: EU alkaisi valvoa turvapaikanhakijoiden perusoikeuksien toteutumista jäsenmaissa. Tällä hetkellä jäsenmaat valvovat pääasiassa itse itseään. Sopimuksessa suositellaan myös kiintiöpakolaisten määrän lisäämistä ja meripelastuksen kehittämistä. (Long Playn uusimmasta, Aurora Lemman kirjoittamasta jutusta ”Poissa silmistä” käy ilmi, että viime vuosina jäsenmaat ovat leikanneet rahoitustaan Välimeren pelastusoperaatioille.) Uusi sopimus myös laajentaisi perheen käsitettä: esimerkiksi Italiaan saapuneen  turvapaikanhakijan asia voitaisiin käsitellä Espanjassa, jos hänellä on siellä sukulaisia. Perheenyhdistämisen helpottaminen on kuitenkin ristiriidassa sen kanssa, että yli 12-vuotiaita lapsia kohdeltaisiin kuin aikuisia. 
”Sopimus on todella kaksijakoinen. Pienten parannusten rinnalla siinä on valtavia heikennyksiä nykyiseen”, Katja Mannerström sanoo. 
Hänen mukaansa uusi sopimus ei ratkaise EU:n maahanmuuttopolitiikan perusongelmaa: Käytännössä ainoa tapa päästä Eurooppaan on saada turvapaikka. Kaikki tulijat eivät kuitenkaan ole suojelun tarpeessa, vaan he ovat jättäneet kotimaansa muista syistä. Heillä ei ole mitään laillisia väyliä tulla Eurooppaan esimerkiksi etsimään töitä.  
”On hämmentävää, että Suomessa puhutaan työvoimapulasta ja samalla katsotaan, kuinka EU:n rajoilla ihmiset kiipeilevät aitojen yli, joutuvat pidätyskeskuksiin, hukkuvat merellä tai odottelevat saarilla kuukausitolkulla.”
Mannerströmin mielestä EU:n pitäisi luoda työviisumimalli, jotta ihmisten ei tarvitsisi lähteä vaaralliselle matkalle ja maksaa ihmissalakuljettajille. Myös ruuhkat turvapaikkahakemusten käsittelyssä helpottuisivat, jos esimerkiksi korkeakoulutetut syyrialaiset voisivat hakea turvapaikan sijaan työviisumia. 
“Suuri osa tulijoista haluaa tulla Eurooppaan töihin, koska kotimaassa on näköalattomuutta. On täysin luonnollista haluta parempaa elämää perheelleen. Jos meillä ei olisi varaa sähköön tai veteen tai eläisimme diktatuurissa, tekisimme ihan samoin.”

Lue Aurora Lemman kirjoittama pitkä juttu ”Poissa silmistä” täältä. 
Lue suomalaisten europarlamentaarikkojen kannat rajamenettelyyn täältä.