TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Long Play Media Oy
Suonionkatu 5 lh.
00530 Helsinki

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Reetta Nousiainen, [email protected]

3. Rekisterin nimi

Long Play–tilaajarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään verkkolehtemme Long Play tilaajien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero (ei pakollinen)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Lahjatilausten kohdalla tilaaja voi lisätä myös vastaanottajan osoitetiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia tai henkilömatrikkeleja varten. Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön lain tai viranomaisen vaatimuksesta, sovellettavien käyttöehtojen täytäntöönpanemiseksi ja mahdollisten ehtorikkomusten tutkimiseksi ja Long Play–julkaisun turvallisuuden takaamiseksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot maksutta kerran vuodessa. Kun Käyttäjä käyttää tarkastusoikeuttaan hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö Rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. Tiedot voi tarkistaa myös longplay.fi-palvelun kautta. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin ilmoittamalla tästä Rekisterinpitäjälle.

10. Evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Muutokset

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan tällä sivustolla. Muutoksilla ei heikennetä Käyttäjien oikeuksia ilman Käyttäjän suostumusta. Rekisterinpitäjä informoi olennaisista muutoksista erikseen longplay.fi–palvelun kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.