Pitkät - LP 28   11.4.2015

Kehittyvien maakuntien Nicaragua

Pitkät - LP 28

Suomen piti luoda ProPemce-hankkeella seitsemän miljoonan budjetilla työtä ja toimeentuloa Nicaraguan maaseudun köyhille. Toisin kävi.

Kun Tarja-Liisa Laaksonen lähti johtamaan kehitysyhteistyöhanketta Nicaraguaan, hän kuvitteli luovansa 7,3 miljoonan euron budjetilla työtä ja toimeentuloa maaseudun köyhille. Toisin kävi. Rahat valuivat hukkaan, eikä projekti päässyt kunnolla edes alkamaan. Turhautuneiden työntekijöiden aika meni paperin pyörittelyyn, ja riitainen hanke muuttui kehitysyhteistyön painajaisuneksi. Siinä toteutuivat kaikki kuviteltavissa olevat ongelmat: huono hallinto, ideologiset törmäykset, henkilökiistat ja byrokratia. Lopuksi Laaksonen sai potkut. Hän ei jättänyt asiaa siihen.

ELOKUUSSA 2008 Tarja-Liisa Laaksonen sai innostavan puhelun: hänelle tarjottiin töitä. Kehitysyhteistyöhön erikoistunut konsulttitoimisto nimeltä Niras oli jättämässä tarjousta Suomen ulkoministeriön järjestämään tarjouskilpailuun, jossa haettiin toteuttajaa nelivuotiseen projektiin Nicaraguaan. Hankkeen nimi oli ProPemce. Se työllistäisi köyhän Nicaraguan kaikista köyhimpiä ihmisiä pieniin yrityksiin ja osuuskuntiin. Hankkeen avulla pienviljelijät ja maaseudun naiset saisivat tuotteensa markkinoille.
Ulkoministeriön omalla kielellä projektin tavoitteksi ilmaistiin tarjouskilpailun asiakirjoissa ”yksityisen sektorin toimintaedellytysten parantaminen ja taloudellisen vuorovaikutuksen lisääminen sekä suora köyhyyden vähentäminen”.
Ministeriö toivoi hankkeen edistävän myös sukupuolten välistä tasa-arvoa ja hyvää hallintoa.
Suomi oli luvannut hankkeeseen kolme miljoonaa euroa.
Niras halusi Tarja-Liisa Laaksosen projektin johtajaksi jo tarjouskilpailuvaiheessa, sillä kehitysyhteistyöhankkeita jaettaessa johtajan kokemuksella ja nimellä on iso rooli: johtaja edustaa koko ehdotusta, ja tarjouskilpailun loppuvaiheessa ulkoministeriö haastattelee vahvimpien ehdokkaiden johtajat.
Laaksonen oli juuri oikea nainen tehtävään. Hän oli 51-vuotias, kokenut kehitysyhteistyökonsultti, joka oli työskennellyt muun muassa YK:n projekteissa Meksikossa ja Eritreassa. Nicaraguakin oli hänelle tuttu maa. Hän oli käynyt siellä työasioissa neljä kertaa. Hän oli suunnitellut Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyöprojekteja, jotka liittyivät lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen.

Kirjoittaja