Lyhyet

Kunnat rikkovat perustuslakia käyttämällä firmojen sosiaalityöntekijöitä lastensuojelussa

28.2.2020

Lastensuojelua vaivaa vakava työvoimapula, jota yritykset ovat alkaneet paikata tarjoamalla kuntien käyttöön sosiaalityöntekijöitä ostopalveluna. Tapauksia on tullut ilmi eri puolilla Suomea, etenkin Lounais-Suomen ja Etelä-Suomen aluehallintovirastojen alueella, kertoo Long Playn uusi juttu "Vailla virkavastuuta".

Kunnat ovat käyttäneet firmojen sosiaalityöntekijöitä muun muassa palvelutarpeen arvioinnissa. Esittelijäneuvos Tapio Räty eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta muistuttaa, ettei tätä työtä voi viranomainen ulkoistaa.

Long Playn haastattelemat asiantuntijat pitävät tilannetta huolestuttavana. Heidän mukaansa muutos uhkaa asiakkaiden oikeusturvaa.

”Lain rikkominen ei ole mikään tapa täydentää puuttuvaa virkamiehistöä”, sanoo jutussa lakimies Mirjam Araneva. Hän on työssään sosiaalialan lakineuvonnassa törmännyt esimerkiksi tilanteisiin, joissa huostaanottoasian on valmistellut yrityksen työntekijä viranhaltijan sijaan.

Sosiaalityön ostaminen voi johtaa myös jääviysongelmiin, jos lapsen tuen tarvetta arvioi yrityksen edustaja, joka sitten tarjoaa ratkaisuksi firman omia palveluita.

Joissain kunnissa viranhaltija on toiminut vain kumileimasimena, kun yrityksen työntekijä on valmistellut päätökset.

Viime vuonna kolme aluehallintovirastoa lähetti oman alueensa kuntiin ohjauskirjeen, jossa ne muistuttivat kuntia siitä, että tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa, voi hoitaa vain virkasuhteessa.

Tämän jälkeen turkulainen Sofita Oy, sosiaalityöntekijöitä välittävä henkilöstövuokrausfirma, teetätti lakiasiaintoimistolla oman selvityksensä siitä, millä edellytyksillä vuokratyövoimaa voi käyttää sosiaalihuollon tehtävissä. Selvitystä on lähetetty kuntien sosiaalityön esimiehille ja kuntapäättäjille. Se korostaa lainsäädännön tulkinnanvaraisuutta.

Long Play jututti lukuisia juridiikan asiantuntijoita, jotka pitivät selvitystä hyvin ongelmallisena. Sen tulkinnat eroavat selvästi valvovien viranomaisten ja sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksistä.

Sofita on alkanut välittää sosiaalityöntekijöitä myös suoraan virkoihin. Tällöin kunta tai kuntayhtymä maksaa työntekijän palkan lisäksi kuukausittaista rekrypalkkiota firmalle. Long Playn tietojen mukaan näin työvoimapulaa on paikattu esimerkiksi Turussa ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä. Turun yliopiston työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen pitää järjestelyä arveluttavana.

”Vuokrasossuilmiö” on uusi, ja kokonaiskuvaa Suomessa ei tällä hetkellä ole kellään.

”Meillä on monta sataa kuntaa, ja valvonnan resurssit Valviralla ja aluehallintovirastoilla täysin riittämättömät”, sanoo ammattijärjestö Talentian erityisasiantuntija Alpo Heikkinen jutussa.

”Jos epäkohtailmoituksia ei tehdä, ei niistä tilanteista kuule kukaan”, Heikkinen sanoo. ”Luulen, että viranomaistoiminnan vallan rajaa nyt ikään kuin tapaus kerrallaan koetellaan.”

Juttua on korjattu 2.3.2020 klo 11.25. Toisin kuin jutussa aiemmin väitettiin, Sofita ei ole välittänyt sosiaalityöntekijää suoraan virkaan Uudessakaupungissa. Sen sijaan Uusikaupunki on hankkinut Sofitalta sosiaalityötä ostopalveluna.

Antti Järven ja Anu Silfverbergin juttu ”Vailla virkavastuuta” kertoo lastensuojelun työvoimapulasta ja sosiaalityöstä ostopalveluna. Lue koko juttu täällä.