Lyhyet

Haku Journalismin kisällit -mentoriohjelmaan on taas auki!

17.5.2023

Ilmiöksi kasvanut Journalismin kisällit -ohjelma järjestetään kolmatta kertaa syksyllä 2023. Tänä vuonna Kisällien päärahoittaja on C. V. Åkerlundin mediasäätiö. Kiitos, Åkerlund!
Kurssin käytännön järjestelyistä vastaa vuonna 2023 Long Play Media, mutta osallistujat ja opettajat tulevat eri puolilta mediakenttää kuten aiemminkin.

Mitä tapahtuu?

Koulutusohjelma tarjoaa osallistujille mahdollisuuden kokea kisällioppimista kokeneiden kollegojen huomassa. Ohjelma koostuu vierailuluennoista, mentoroinnista, yhdessä työskentelystä, keskustelusta sekä yleisötapahtumasta.
Kurssi sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää Helsingissä syksyn aikana. Kurssipäivät ovat maanantaisin virka-aikaan syyskuun alusta tammikuun loppuun. (Tarkat päivät ilmoitetaan myöhemmin). Kurssi vaatii jonkin verran itsenäistä työskentelyä lähipäivien ulkopuolella. 
Jokainen osallistuja valitsee oman hankkeen tai henkilökohtaisen tavoitteen, jonka toteuttaa syksyn aikana. Kullekin nimetään mentori, jolta saa apua työskentelyyn, juttujen ideointiin ja myyntiin, tai siihen mikä milloinkin mieltä vaivaa. 
Kurssin teemoja ovat mm. ideointi, freetyö, tutkiva journalismi, aineiston haaliminen ja hallinta, haastattelutekniikka, journalismin eettiset kysymykset, raha, yhteistyö tutkijoiden ja kollegojen kanssa, toimittajan työn henkiset haasteet, kerronta, editointi jne. Fokus on kirjoittavan toimittajan työssä.
Haluamme luoda realistisia näkymiä alalla toimimisesta ja vahvistaa toimittajien ammatti-identiteettiä. Valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota uran alkuvaiheessa olevien toimittajien ammatillisen kehittymisen tukemiseen. Osallistujia kannustetaan ja autetaan omien yhteisöjen rakentamisessa. 

Ohjelma on osallistujille ilmainen. Kurssille valittujen on sitouduttava lähiopetukseen ja tapaamisiin. Mukaan otetaan 15–20 kirjoittavaa toimittajaa. 

Näin haet

Kirjoita tiivis, vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi työkokemuksesi ja perustelut, miksi haluat ohjelmaan. Lähetä hakemus 31.5. 2023 mennessä osoitteeseen reetta@rsb.fi. Kirjoita otsikkokenttään KISÄLLIT.

Huom: ohjelman kohteena ovat uransa alussa olevat toimittajat. Kannustamme hakemaan varsinkin, jos polkusi journalistiksi Suomessa on vaikeutunut työolojen, yksinyrittämisen tai muun haasteen vuoksi (esimerkiksi suomi vieraana kielenä, vähemmistöasema, alueellinen eriarvoisuus tms…).

Opettajat

Reetta Räty on pitkän linjan toimittaja, editori, toimituksen esihenkilö ja kouluttaja. Hän toimii media-alan yrittäjänä.
Anu Silfverberg on toimittaja, kirjailija ja Long Play -julkaisun toimituspäällikkö. Hänellä on pitkä kokemus toimittajana ja journalismin kouluttajana.
Vastuuopettajien lisäksi kurssilla tavataan laaja ja nimekäs joukko vierailevia luennoitsijoita, Suomen parhaita toimittajia.

Miksi tällaista tarvitaan?

Pitkään toimittajaksi kasvettiin kisällioppimalla toimituksissa, kokeneempien kollegojen ja editoreiden opastuksella. Tällainen työkulttuuri on osin romuttunut työvoiman kutistuessa. Nuoret  toimittajat jäävät usein yksin ja aivovuoto alalta on huolestuttavaa. Kisällioppimista on tarve rakentaa uudestaan niin, että se toimii journalismin kentällä uusilla tavoilla, myös mediatalojen ulkopuolella. Hankkeessa toteutetaan kisällioppimisen mallia ja hahmotellaan yhdessä, missä kohdissa nuoret toimittajat tarvitsevat urallaan tukea.

Lyhyesti: tällä ammatilla on väliä. Journalismi takaisin journalismiin!
 
Mentoriohjelmaa on järjestetty kaksi kertaa aiemmin (Koneen Säätiön ja Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön tuella). Palaute kurssilaisilta ja vierailevilta opettajilta on ollut ylitsevuotavan positiivista. Hanke sai Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon vuonna 2022. 

Lisätietoja:
Anu Silfverberg
anu.silfverberg@gmail.com
+358 44 333 5574

Reetta Räty
reetta@rsb.fi
+ 358 40 717 9300