I Finland finns snart tusentals människor, som tvingas leva ett laglöst liv. De vågar inte återvända hem, trots att Finland anser att de tryggt kan göra det.

Enligt Migrationsverket ska flyktingförläggningarna skicka dem som fått sina negativa asylbeslut ut på gatan. Finlands Röda Kors, som upprätthåller flera förläggningar, kan inte lyda alla order. Long Play har i ett halvt år följt med en irakisk familj, som fått ett negativt beslut. För ett par månader sedan försökte familjens mamma begå självmord.

EB 14 Jeanette Björkqvist
19. joulukuuta 2016
Karstein Volle
ePub

Long Playn pitkät jutut Näytä kaikki jutut