15.03.2018
Long Playn opiskelijatutkimus
Kyselylomake on kolmiosainen, ja jotta siihen olisi helppo vastata, olemme esitäyttäneet sen puolestasi.
Osallistumalla voit tilata Long Playn opiskelija-alennuksella puoleen hintaan!
Osa 1.
Sukupuoleen, elämäntilanteeseen, ikään ja koulutukseen liittyvät taustatekijät.
Oletko opiskelija?
Kyllä.
Osa 2.
Arvot, asenteet sekä mielenkiinnon kohteet ennalta määriteltyjen asiakokonaisuuksien kautta.
Kiinnostaako laatujournalismi?
Kyllä.
Osa 3.
Yleinen ostokäyttäytyminen sekä ostopäätökseen vaikuttavat tekijät.
Haluatko 50% alennusta?
Kyllä.
Sivu 1(1)